BİLİMSEL PROGRAM
 
10 Kasım 2017 - 1. Gün
Ana Salon
09.00-09.30 Açılış ve Atatürk’ü Anma Programı
09.30-10.00 ANA KONUŞMA
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Özlem Moraloğlu, Tekin Doç. Dr Ali Gedikbaşı
Monokoryonik ikizlerde yönetim / Prof. Dr. Cihat Şen
10.00-10.20 Kahve Molası
10:20-11:50 I. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cihat Şen, Doç. Dr Ali Gedikbaşı
10.20-10.40 I ve II. Trimester fetal muayene / Prof. Dr. Oluş Api
10.40-11.00 Uterin faktörlere bağlı tekrarlayan gebelik kayıplarında cerrahi yaklaşım / Prof. Dr. Cihat Ünlü
11.00-11.20 Gebelikte erken dönem tarama testleri / Prof. Dr. Murat Yayla
11.20-11.40 TGK yönetiminde güncel durum (ESHRE Öneri Taslağı) / Doç. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin
11.40-11.50 III. Trimester fetal ölümler önlenebilir mi? / Doç. Dr. Gökhan Göynümer
11.50-12.20 UYDU SEMPOZYUM: Abdi İbrahim
Gebelik ve postpartum donemde demir eksikligi/anemisi ve tedavide ferrik karboksimaltozun yeri

Moderatör: Doç. Dr. İbrahim Polat
Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa Çetiner
12.20-13.20 Öğle Yemeği
13:20-14:50 II. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İsmail Özdemir, Prof. Dr. Ali Acar
13.20-13.40 Postpartum kanamada tanı-tedavi-girişim algoritması / Prof. Dr. Yusuf Üstün
13.40-14.00 Uterus atonisinde cerrahi tedavi / Prof. Dr. İsmail Özdemir
14.00-14.20 Dekolman plasenta: Tanı, canlı-ölü fetusda yaklaşım / Prof. Dr Umut Dilek
14.20-14.40 Plasenta yapışma anomalisi tanısı-yönlendirme-yönetim / Prof. Dr. Ali Acar
14.40-14.50 Tartışma
14.50-15.10 Kahve Molası
15:10-16:40 III. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Faruk Buyru, Doç. Dr. Semra Kayataş
15.10-15.30 Cff-DNA’nın kullanımında son durum / Doç. Dr. Halil Gürsoy Pala
15.30-15.50 İnfertil hastada endometriomaya yaklaşım / Prof. Dr. Fatih Şendağ
15.50-16.10 Tromboemboli proflaksisinde DMAH kullanımı. Son durum / Doç. Dr. Elif Gül Yapar Eyi
16.10-16.30 OHSS: önlemler ve yönetiminde güncel durum / Doç. Dr. Ercan Baştu
16.30-16.40 Kronik pelvik ağrı nedenleri, ayırıcı tanı ve tüm tedavi yöntemleri / Prof. Dr Engin Oral
16.40-17.00 Kahve Molası
17:00-18:30 IV. OTURUM
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Gültekin Köse, Doç. Dr. Niyazi Tuğ
17.00-17.20 Anne Ölümleri Türkiye verileri / Sema Samisoğlu
17.20-17.40 Obstetrik kanama ve şok: sıvı resüsitasyonu, YBÜ’nde yaklaşım / Prof. Dr. Tülay Özkan
17.40-18.00 DİK tanı ve yönetim, kan ve kan ürünleri transfüzyonu / Doç. Dr. İbrahim Polat
18.00-18.20 Obstetrik ve jinekolojide ‘abdominal hipertansiyon’a güncel yaklaşım / Prof. Dr. Mesut Ünsal
18.20-18.30 Tartışma
 
SALON B
10.20-11.50 I. OTURUM
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Levent Yaşar, Doç. Dr. Ahmet Çetin
10.20-10.40 Kolposkopi incelemede teknik, normal ve anormal bulguların değerlendirilmesi
Prof. Dr. Gökhan Tulunay
10.40-11.00 Servikal hücre anomalilerinde yönetim / Doç. Dr. İsa Aykut Özdemir
11.00-11.20 Servikal intraepitelyal lezyonların yönetimi / Prof. Samet Topuz
11.20-11.40  Erken evre serviks kanserinde yaklaşım / Prof. Dr.  Ateş Karateke
11.40-11.50 Tartışma
12.20-13.20 Öğle Yemeği
13:20-14:50 II. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, Doç. Dr. İbrahim Polat
13.20-13.40 Üriner inkontinansda hasta değerlendirmesi / Prof. Dr. Berna Haliloğlu
13.40-14.00 Stres üriner inkontinans cerrahisine genel bakış / Prof. Dr. Çetin Çam
14.00-14.20 Stres üriner inkontinansda cerrahisinde  komplikasyonlar: önlem ve çözüm önerileri / Doç. Dr. Funda Güngör Uğurlucan
14.20-14.40 Aşırı aktif mesane: tanı ve yönetiminde güncel durum / Doç. Dr. Kerem Doğa Seçkin
14.40-14.50 Tartışma
14.50-15.10 Kahve Molası
15:10-16:40 III. OTURUM
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Selçuk Ayas, Uz. Dr. Hamdullah Sözen
15.10-15.30 Endometrial hiperplazilerde güncel yaklaşım / Doç. Dr. Özgür Akbayır
15.30-15.50 Endometrium kanserinde yeni cerrahi yöntemler ve gerekçeleri
Prof. Dr. Faruk Köse
15.50-16.10 Adneksiyel kitlelerde ayırıcı tanı ve yönetimi / Prof. Dr. Fuat Demirkıran
16.10-16.30 Borderline over tümörlerinde yönetim / Prof. Dr. Hüsnü Gökarslan
16.30-16.40 Tartışma
16.40-17.00 Kahve Molası
17:00-18:30 IV.  OTURUM ÜROJİNEKOLOJİ
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Fisun Vural, Op. Dr. Aysu Akça
17.00-17.20 POP’da hasta değerlendirmesi / Doç. Dr. Fisun Vural
17.20-17.40 POP’da vajinal yaklaşım ve meş kullanımında güncel bilgiler / Prof. Dr. Melike Doğanay
17.40-18.00 POP’da abdominal yaklaşım / Prof. Dr. Fuat Demirci
18.00-18.20 POP cerrahisi komplikasyonları: önlem ve çözüm önerileri / Prof. Dr. Ahmet Akın Sivaslıoğlu
18.20-18.30 Tartışma
 
SALON C
13.20-14.50 Serbest Bildiriler - 1
Başkan: Doç. Dr Enis Özkaya

*Sunumlar 5 dk sunum 2 dakika tartışma şeklinde gerçekleştirilecektir.
S-02 Miadında gravid uterusun torsiyonu
Elif Göknur Topçu, Berna Aslan Çetin, Pınar Yalçın Bahat, Selin Dikmen, Erkan Şimşek, Alev Atış Aydın
S-03 Isı şok protein 70 (Heat Shock Protein 70) düzeylerinin normotansif ve preeklamptik gebelerdeki seviyesi
Alparslan Pulur, İbrahi̇m Karaca, Cihan Comba, Çağlar Helvacıoğlu, Şakir Volkan Erdoğan
S-04 Acil postpartum kanama sebebi olarak uterin inversiyon ve cerrahi yönetimi
Oğuz Arslan, Şener Gezer, Merve Baştan, Lale Ayan, Gülseren Yücesoy
S-05 Obez infertil hastalarda yeni ve noninvazif bir yaklaşım: Metabolik balans
Halil İbrahim Erbıyık
S-06 Dissemine intravasküler koagülasyon ilişkili postpartum kanaması olan tüm hastalarda kan transfüzyonu gerekli midir?
Hale Göksever Çeli̇k, Engin Çelik, İsmail Özdemir, Ayşe Özge Şavklı, Kamuran Şanlı, Hüsnü Görgen
S-07 Embriyo transfer işlemi sırasında kateteri geri çekerken, kateter rotasyonu yapılan ve yapılmayan vakaların karşılaştırılması; prospektif randomize çalışma
Cigdem Yayla Abide, Enis Ozkaya, Semra Kayatas Eser, Evrim Bostancı Ergen, Meryem Kurek Eken, Belgin Devranoglu, Cetin Kilicci, Bulent Emre Bilgic
S-08 Atipik Polipoid Adenomyoma ve Andiferansiye tümör
Zeynep Ece Utkan Korun, Fisun Vural, Fügen Vardar Aker, Gültekin Köse
S-09 Endometrial hiperplazili ve endometrium kanserli olgularımızın nonspesifik enflamatuar belirteçlerinin retrospektif olarak karşılaştırılması
Ezgi̇ Ceren Dallı Alper, Ayşe Deniz Ertürk Coşkun, Ertuğrul Can Tüfekçi, Fisun Vural, Gültekin Köse, Nurettin Aka
S-10 Sezaryen Skar Gebelikte Transvajinal Ultrasonografi Eşliğinde Metotreksat Uygulanmasının First-Line Tedavi Olarak Kullanımı
Abdurrahman Hamdi İnan, Emrah Beyan, Ahkam Göksel Kanmaz, Gökhan Tosun, Halil Gürsoy Pala, İlker Çakır, Mehmet Özeren
S-12 Ovaryan Stimülasyon için rFSH, Klomifen Sitrat ve Letrazol kullanılan PCOS’lu İnfertil Kadınlarda Dominant Folikül Metabolik Profillemenin Non-invaziv Değerlendirilmesi
Mustafa Acet, Haldun Arpacı, Nilufer Celik
S-13 Plasenta previa totalis percretada uterus koruyucu cerrahi
Fatih Mehmet Fındık, Mehmet Sait İçen, Mehmet Sıddık Evsen
S-14 Malign ve Benign Adneksiyel Kitlelerde Hematolojik İnflamatuar Belirteçlerin Karşılaştırılması
Aysun Fendal Tunca, Fisun Vural, Cemile Zeynep Kanlıkama, Ayşe Deniz Ertürk Coşkun, Gültekin Köse, Nurettin Aka
S-26 Adölesan gebeliklerin maternal ve perinatal sonuçları
Berna Aslan Çetin, Gökçe Turan, Pınar Yalçın Bahat, Nadiye Köroğlu, Aytaç Yüksel
S-27 Histeroskopi işlemi öncesinde kullanılan Tramadolün ağrı kontrolündeki etkinliği
Pınar Kadiroğulları, Kerem Doğa Seçkin, Burak Yücel, Berna Aslan Çetin, Sibel Arslan Barut, Gökhan Yıldırım
11 Kasım 2017 - 2. Gün
Ana Salon
08.30-09.00 ANA KONUŞMA
Oturum Başkanları: Doç. Dr.  Ahmet Gülkılık, Doç. Dr. Gürkan Kıran
Türkiye ve dünyada  prevalansı, Türkiye’de hpv tarama programı ve güncel durum / Prof. Dr. Ali Ayhan
09:00-10:30 V. OTURUM
Oturum Başkanları: Op. Dr. Yavuz Ceylan, Prof. Dr. Oğuz Yücel
09.00-09.20 MSS anomalileri prenatal tanısında yenilikler / Prof. Dr. Atıl Yüksel
09.20-09.40 Temel Fetal kalp taraması / Prof. Dr. Recep Has
09.40-10.00 Oligohidramnios-polihidramnios. Tanı, ne zaman perinatoloji konsültasyonu ?
Doç. Dr. Cem Dane
10.00-10.20 Gebede tiroid hastalıklarının yönetimi / Doç. Dr. Cüneyt Eftal Taner
10.20-10.30 Tartışma
10.30-10.50 Kahve Molası
10:50-12:20 VI. OTURUM
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Birtan Boran, Doç. Dr. Cemal Atalay
10.50-11.10 Gebelik terminasyon yöntemleri. FİGO’nun ve Sağlık Bakanlığının son cytotec protokolü / Prof. Dr. Berna Dilbaz
11.10-11.30 İUİ: endikasyonlar, gonadotropin ile ovulasyon indüksiyonu, işlemde dikkat edilecek noktalar / Prof. Dr. Fatma Ferda Verit
11.30-11.50 Servikal yetersizlik, Serklaj/progesteron, acil serklaj sınırları
Prof. Dr. Eray Çalışkan
11.50-12.10 Akılcı İlan Kullanımı / Op. Dr. Burak Yücel
12.10-12.20 Tartışma
12.20-12.50 ITF İLAÇ UYDU SEMPOZYUM
Gebelikte ve laktasyonda mikro-beslenmenin nörogeneze etkisi
Moderatör: Doç. Dr. İbrahim Polat
Konuşmacı: Doç. Dr. Ali Gedikbaşı
12.50-13.50 Öğle Yemeği
13:50-15:20 VII. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Pelin Öcal, Doç. Dr. Ebru Çöğendez
13.50-14.10 İnfertil çiftin değerlendirilmesinde güncel durum. Açıklanamayan olgularda ilk basamak tedavi ne olmalı / Doç. Dr. Deniz Öztekin
14.10-14.30 Asherman ve myomda histeroskopik rezeksiyon. Y ve T kavitelerde rezeksiyon gerekir mi ? / Prof. Dr. Bülent Traş
14.30-14.50 İnfertil PCOS’lu olgularda CC/Aİ/Metforminde son durum / Doç. Dr. Tayfun Kutlu
14.50-15.10 Pelvik ağrı kliniği kuruluşu ve işleyişi / Prof. Dr. Erkut Attar
15.10-15.20 Tartışma
15.20-15.40 Kahve Molası
15:40-17:10 VIII. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Moşe Benhabib, Doç. Dr. Belgin Devranoğlu
15.40-16.00 Uterin kavitenin değerlendirilmesi HSG/SİS/HSK / Prof. Dr. İsmail Çepni
16.00-16.20 Kişiye özel oral kontraseptif kullanımı / Prof. Dr. Sezai Şahmay
16.20-16.40 Over rezerv testleri? Neye yarar neye yaramaz? / Prof. Dr. Hacer Cavidan Gülerman
16.40-16.50 Tartışma
17.10-17.20 KAPANIŞ
 
SALON B
09.00-10.30 V. OTURUM
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ceyhun Numanoğlu, Doç. Dr. Volkan Ülker
09.00-09.20 Jinekolojik onkolojide fertilite koruyucu yaklaşımlar / Prof. Dr. Macit Arvas
09.20-09.40 Anormal Uterin kanamalarda tanı ve yönetim / Op. Dr. Baki Erdem
09.40-10.00 GTN: güncel yaklaşım / Prof. Dr. Birol Vural
10.00-10.20 HPV aşılarında güncel durum / Prof. Dr. Mutlu Meydanlı
10.20-10.30 Tartışma
10.30-10.50 Kahve Molası
10.50-12.20 VI. OTURUM
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Zehra Meltem Pirimoğlu, Doç. Dr. Alev Atış Aydın
10.50-11.10 Erken ve geç IUGG’de tanı-takip-doğum / Doç. Dr. Ali Gedikbaşı
11.10-11.30 Postterm gebede doğum zamanlaması, indüksiyon yöntemleri. Başarısız indüksiyon kavramı ? / Doç. Dr Alev Atış Aydın
11.30-11.50 DK ikiz gebenin takibi, komplikasyonları, doğum zamanlaması, interval doğum / Doç. Dr. Mehmet Aytaç Yüksel
11.50-12.10 GDM: Tarama kime ve ne zaman, tedavi, doğum zamanlaması / Doç. Dr. Aytül Esmer Çorbacıoğlu
12.10-12.20 Tartışma
12.50-13.50 Öğle Yemeği
13.50-15.20 VII. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Salim Erkaya, Doç. Dr. Ayşe Ender Yumru
13.50-14.10 Preklampsi öngörü ve önleme / Prof. Dr. Rıza Madazlı
14.10-14.30 Gebede hipertansif hastalıkların (PE, E, HELLP) yönetimi / Prof. Dr. Yaprak Üstün
14.30-14.50 EDT-EMR yönetimi (previabl, periviabl gebelikler) / Doç. Dr. Gökhan Yıldırım
14.50-15.10 RH uyuşmazlığı: Her hastaya İCT istenmeli mi? Tanı, gebede rhogam ne zaman yapalım, İUT endikasyonu / Prof. Dr. Aykan Yücel
15.10-15.20 Tartışma
15.20-15.40 Kahve Molası
15.40-17.10 VIII. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cemil Akgül, Prof. Dr. Erdal Kaya
15.40-16.00 LSK’da dikkat edilecek noktalar, komplikasyonlar en aza nasıl indirilir / Prof. Dr. Yücel Karaman
16.00-16.20 LSK trokar giriş yerlerinin tayini ve giriş yöntemleri, hangi enerji modaliteleri nerelerde kullanılır / Doç. Dr. Nafiye Yılmaz
16.20-16.40 Genital anomlailerin son sınıflaması (ESHRE) ve tanıda nelere dikkat etmeli
Doç. Dr Murat Ekin
16.40-17.00 Ektopik gebeliklerin yönetimi / Doç. Dr. Veli Mihmanlı
17.00-17.10 Tartışma
17.10-17.20 KAPANIŞ
 
SALON C
13.50-15.20 Serbest Bildiriler - 2
Başkanlar: Doç. Dr. Levent Yaşar, Op. Dr. Nadiye Duğan Köroğlu

*Sunumlar 5 dk sunum 2 dakika tartışma şeklinde gerçekleştirilecektir.
S-01 54 Uterin Sarkom Tanılı Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi: Jinekolojik Onkoloji Birimimizin Deneyimleri
Volkan Ülker, Osman Aşıcıoğlu, Baki Erdem, Ceyhun Numanoğlu, Özgür Akbayır, Doğukan Yıldırım, İlkbal Temel Yüksel, Alper Seyhan
S-15 Abondan kanamalı servikal karsinomda internal iliak arter embolizasyonu (İİAE) sonrası görülen unilateral lumbosakral pleksopati ve kalça nekrozu
Şener Gezer, Özgür Çakır
S-16 Operatif vaginal doğumların maternal ve neonatal sonuçları
Gökçe Turan, Berna Aslan Çetin, Pınar Yalçın Bahat, Merve Konal, Alev Atış Aydın
S-17 Ektopik Gebelikte Serum Amiloid A Seviyesinin Tanısal Değeri
Suna Yıldırım Karaca, İbrahim Karaca
S-18 Mol Hidatiform gebelik ve eşlik eden sağlıklı canlı fetusu içeren ikiz gebeliğin yönetimi
Hale Göksever Çeli̇k, Gözde Meriç Demirezen, Baki Erdem, Alev Atış Aydın, Volkan Ülker
S-19 Gebelik terminasyonu sonrası postpartum kanama ile tanı alan plasenta acreata olgusu
Hale Göksever Çeli̇k, Gökçe Turan, İsmail Özdemir
S-20 Servikal polipte saptanan berrak hücreli karsinom
Zeynep Ece Utkan Korun, Gültekin Köse, Fisun Vural, Fugen Vardar Akel, Makbule Çisel Aydın Meriçöz
S-21 Histereskopik ve Laparoskopik İstmosel Onarımı: İki Olgu Sunumu
Fisun Vural, Çetin Kılıççı, Sevcan Arzu Arınkan, Deniz Ertürk Coşkun, Nurettin Aka
S-22 Hakkari ilindeki adölesan gebeliklerin maternal ve fetal sonuçlarının değerlendirilmesi
Onur Karaaslan, Erkan Şimşek
S-23 Fetal Mod-MPI: Gebelik kolestazında prognozu öngörmede kullanılabilir mi?
Ayşegül Özel, Ebru Alıcı Davutoğlu, Mucize Eriç Özdemir, Sevim Özge Korkmaz, Mehmet Fatih Karslı, Hakan Erenel, Rıza Madazlı
S-24 nukal translusensi artmis fetusta kromozom 4 q'nun de novo duplikasyonunun prenatal olarak tespiti
Asli̇han Yurtkal, Ebru Davutoğlu, Ayşegül Özel, Rıza Madazlı
S-25 Over kanseri riskini azaltıcı oportunistik salpenjektomi: Kadın Doğum hekimlerinin bilgi tutum ve davranışları
Ayşe Deniz Ertürk Çoşkun, Fisun Vural, Zeynep Ece Utkan Korun, Aysun Fendal Tunca, Nurettin Aka
S-28 Midtrimestr Dilatasyon Küretaj Sonrası Uterusta Kalan Kemik Fragmanlarına Bağlı Gelişen Sekonder İnfertilite
Zeynep Ömer, Aysu Akça, Gonca Yetkin Yıldırım, Nadiye Köroğlu

Posterler
POSTER ALANI
P-01 Pelvik organ prolapsus cerrahisi sonrası mesane kateterizasyonu ve vajinal tampon uygulama sürelerinin karşılaştırılması
Emrah Töz, Muzaffer Sancı, Aykut Özcan
P-02 Tuboovarian absenin laparoskopik cerrahi tedavisinden sonra gelişen geç ileum perforasyonu
Meltem Tekelioğlu, Ayşe Ender Yumru, Ulaş Çoban Kopuz, Suat Karataş
P-03 Tam kan sayımı parametrelerinin prematür over yetmezliğini öngörmede ki önemi
Çetin Kılıççı, Çiğdem Yayla Abide, Enis Özkaya, Ebru Çöğendez, Evrim Bostancı Ergen, İlter Yenidede
P-04 Normal over rezervi olan olgularda her bir overde bulunan antral foliküllerdeki varyasyonun belirlenmesi yoluyla kötü over yanıtının tahmini
Suna Kabil Kucur, Enis Ozkaya, Cigdem Yayla Abide, Semra Kayatas Eser, İlhan Sanverdi, Tayfun Kutlu, Elif Tozkır
P-05 Yardımcı üreme tekniklerinde, klivaj ve blastokist evre embriyolar üzerinde uygulanan tam veya kısmi olarak zona pellusidayı inceltme işleminin klinik gebelik oranları üzerinde ki etkisini karşılaştırmak
Bülent Emre Bilgiç, Enis Özkaya, Çiğdem Yayla Abide, Tayfun Kutlu, Semra Kayataş Eser, İlhan Şanverdi
P-06 Çatlatma gününde bakılan serum albumin seviyesine göre düzeltilmiş progesteron seviyesi, embriyo implantasyonunun başarısız olması açısından anlamlı bir belirteç değildir
Enis Özkaya, Çiğdem Yayla Abide, Meryem Kürek Eken, Semra Kayataş Eser, Belgin Devranoğlu, Bülent Emre Bilgiç, Hüseyin Tayfun Kutlu
P-07 Tubal ektopik gebelik ön tanısı alan rüptüre ovaryan ektopik gebelik: Olgu sunumu
Ulaş Çoban Kopuz, Meltem Tekelioğlu, Ayşe Ender Yumru, Suat Karataş, Serdar Ay
P-08 Liken Sklerozus ve Vajinal Stenoz: Olgu Sunumu
Sevcan Arzu Arınkan, Füsun Vural, Pembe Gül Güneş, Nurettin Aka
P-09 Fasiyal Paralizi ve Gebelik Olgu Sunumu
Alper Türkoğlu, Sevcan Arzu Arınkan, Hasan Süt, Fisun Vural
P-10 Laktasyon Dönemindeki Kadınların Kontrasepsiyon Tercihleri
Ayşe Ender Yumru, Burcu Dinçgez Çakmak, İsmet Gülüm Atılgan
P-11 Nadir bir olgu sunumu; gebelikte Ig A depozit hastalığı
Onur Karaaslan, Erkan Şimşek
P-12 Gebelikte görülen bir şarbon olgusu
Onur Karaaslan
P-13 Postmenopozal kanamanın nadir sebebi ovaryen fibrotekoma: olgu sunumu
Müzeyyen Uyanık, Sabri Kartal, Ergun Uyanık, Cem Akaltun
P-14 2. trimester gebede misoprostol indüksiyonunda kornual bölgeden rüptür: olgu sunumu
Seher Özlem Yılmaz, Kerem Doğa Seçkin, Esra Can, Ayşe Özge Şavklı, Nura Fitnat Topbaş
P-15 Karın Ön Duvarında Endometriozis:Bir Olgu Sunumu
Pınar Yalçın Bahat, Gökçe Turan, Berna Aslan Çetin

 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kadın Doğum Günleri, 10-11 Kasım 2017, İstanbul