BİLİMSEL PROGRAM
 
10 Kasım 2017 - 1. Gün
Ana Salon
09.00-09.30 Açılış ve Atatürk’ü Anma Programı
09.30-10.00 ANA KONUŞMA
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Özlem Moraloğlu, Tekin Doç. Dr Ali Gedikbaşı
Monokoryonik ikizlerde yönetim / Prof. Dr. Cihat Şen
10.00-10.20 Kahve Molası
10:20-11:50 I. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cihat Şen, Doç. Dr Ali Gedikbaşı
10.20-10.40 I ve II. Trimester fetal muayene / Prof. Dr. Oluş Api
10.40-11.00 Uterin faktörlere bağlı tekrarlayan gebelik kayıplarında cerrahi yaklaşım / Prof. Dr. Cihat Ünlü
11.00-11.20 Gebelikte erken dönem tarama testleri / Prof. Dr. Murat Yayla
11.20-11.40 TGK yönetiminde güncel durum (ESHRE Öneri Taslağı) / Doç. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin
11.40-11.50 III. Trimester fetal ölümler önlenebilir mi? / Doç. Dr. Gökhan Göynümer
11.50-12.20 UYDU SEMPOZYUM: Abdi İbrahim
Gebelik ve postpartum donemde demir eksikligi/anemisi ve tedavide ferrik karboksimaltozun yeri

Moderatör: Doç. Dr. İbrahim Polat
Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa Çetiner
12.20-13.20 Öğle Yemeği
13:20-14:50 II. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İsmail Özdemir, Prof. Dr. Ali Acar
13.20-13.40 Postpartum kanamada tanı-tedavi-girişim algoritması / Prof. Dr. Yusuf Üstün
13.40-14.00 Uterus atonisinde cerrahi tedavi / Prof. Dr. İsmail Özdemir
14.00-14.20 Dekolman plasenta: Tanı, canlı-ölü fetusda yaklaşım / Prof. Dr Umut Dilek
14.20-14.40 Plasenta yapışma anomalisi tanısı-yönlendirme-yönetim / Prof. Dr. Ali Acar
14.40-14.50 Tartışma
14.50-15.10 Kahve Molası
15:10-16:40 III. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Faruk Buyru, Doç. Dr. Semra Kayataş
15.10-15.30 Cff-DNA’nın kullanımında son durum / Doç. Dr. Halil Gürsoy Pala
15.30-15.50 İnfertil hastada endometriomaya yaklaşım / Prof. Dr. Fatih Şendağ
15.50-16.10 Tromboemboli proflaksisinde DMAH kullanımı. Son durum / Doç. Dr. Elif Gül Yapar Eyi
16.10-16.30 OHSS: önlemler ve yönetiminde güncel durum / Doç. Dr. Ercan Baştu
16.30-16.40 Kronik pelvik ağrı nedenleri, ayırıcı tanı ve tüm tedavi yöntemleri / Prof. Dr Engin Oral
16.40-17.00 Kahve Molası
17:00-18:30 IV. OTURUM
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Gültekin Köse, Doç. Dr. Niyazi Tuğ
17.00-17.20 Anne Ölümleri Türkiye verileri / Sema Samisoğlu
17.20-17.40 Obstetrik kanama ve şok: sıvı resüsitasyonu, YBÜ’nde yaklaşım / Prof. Dr. Tülay Özkan
17.40-18.00 DİK tanı ve yönetim, kan ve kan ürünleri transfüzyonu / Doç. Dr. İbrahim Polat
18.00-18.20 Obstetrik ve jinekolojide ‘abdominal hipertansiyon’a güncel yaklaşım / Prof. Dr. Mesut Ünsal
18.20-18.30 Tartışma
 
SALON B
10.20-11.50 I. OTURUM
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Levent Yaşar, Doç. Dr. Ahmet Çetin
10.20-10.40 Kolposkopi incelemede teknik, normal ve anormal bulguların değerlendirilmesi
Prof. Dr. Gökhan Tulunay
10.40-11.00 Servikal hücre anomalilerinde yönetim / Doç. Dr. İsa Aykut Özdemir
11.00-11.20 Servikal intraepitelyal lezyonların yönetimi / Prof. Samet Topuz
11.20-11.40  Erken evre serviks kanserinde yaklaşım / Prof. Dr.  Ateş Karateke
11.40-11.50 Tartışma
12.20-13.20 Öğle Yemeği
13:20-14:50 II. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, Doç. Dr. İbrahim Polat
13.20-13.40 Üriner inkontinansda hasta değerlendirmesi / Prof. Dr. Berna Haliloğlu
13.40-14.00 Stres üriner inkontinans cerrahisine genel bakış / Prof. Dr. Çetin Çam
14.00-14.20 Stres üriner inkontinansda cerrahisinde  komplikasyonlar: önlem ve çözüm önerileri / Doç. Dr. Funda Güngör Uğurlucan
14.20-14.40 Aşırı aktif mesane: tanı ve yönetiminde güncel durum / Doç. Dr. Kerem Doğa Seçkin
14.40-14.50 Tartışma
14.50-15.10 Kahve Molası
15:10-16:40 III. OTURUM
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Selçuk Ayas, Uz. Dr. Hamdullah Sözen
15.10-15.30 Endometrial hiperplazilerde güncel yaklaşım / Doç. Dr. Özgür Akbayır
15.30-15.50 Endometrium kanserinde yeni cerrahi yöntemler ve gerekçeleri
Prof. Dr. Faruk Köse
15.50-16.10 Adneksiyel kitlelerde ayırıcı tanı ve yönetimi / Prof. Dr. Fuat Demirkıran
16.10-16.30 Jinekolojik onkolojide fertilite koruyucu yaklaşımlar / Prof. Dr. Hüsnü Gökarslan
16.30-16.40 Tartışma
16.40-17.00 Kahve Molası
17:00-18:30 IV.  OTURUM ÜROJİNEKOLOJİ
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Fisun Vural, Op. Dr. Aysu Akça
17.00-17.20 POP’da hasta değerlendirmesi / Doç. Dr. Fisun Vural
17.20-17.40 POP’da vajinal yaklaşım ve meş kullanımında güncel bilgiler / Prof. Dr. Melike Doğanay
17.40-18.00 POP’da abdominal yaklaşım / Prof. Dr. Fuat Demirci
18.00-18.20 POP cerrahisi komplikasyonları: önlem ve çözüm önerileri / Prof. Dr. Ahmet Akın Sivaslıoğlu
18.20-18.30 Tartışma
 
SALON C
13.20-14.50 Serbest Bildiriler
Başkan: Doç. Dr Enis Özkaya
11 Kasım 2017 - 2. Gün
Ana Salon
08.30-09.00 ANA KONUŞMA
Oturum Başkanları: Doç. Dr.  Ahmet Gülkılık, Doç. Dr. Gürkan Kıran
Türkiye ve dünyada  prevalansı, Türkiye’de hpv tarama programı ve güncel durum / Prof. Dr. Ali Ayhan
09:00-10:30 V. OTURUM
Oturum Başkanları: Op. Dr. Yavuz Ceylan, Prof. Dr. Oğuz Yücel
09.00-09.20 MSS anomalileri prenatal tanısında yenilikler / Prof. Dr. Atıl Yüksel
09.20-09.40 Temel Fetal kalp taraması / Prof. Dr. Recep Has
09.40-10.00 Oligohidramnios-polihidramnios. Tanı, ne zaman perinatoloji konsültasyonu ?
Doç. Dr. Cem Dane
10.00-10.20 Gebede tiroid hastalıklarının yönetimi / Doç. Dr. Cüneyt Eftal Taner
10.20-10.30 Tartışma
10.30-10.50 Kahve Molası
10:50-12:20 VI. OTURUM
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Birtan Boran, Doç. Dr. Cemal Atalay
10.50-11.10 Gebelik terminasyon yöntemleri. FİGO’nun ve Sağlık Bakanlığının son cytotec protokolü / Prof. Dr. Berna Dilbaz
11.10-11.30 İUİ: endikasyonlar, gonadotropin ile ovulasyon indüksiyonu, işlemde dikkat edilecek noktalar / Prof. Dr. Fatma Ferda Verit
11.30-11.50 Servikal yetersizlik, Serklaj/progesteron, acil serklaj sınırları
Prof. Dr. Eray Çalışkan
11.50-12.10 Akılcı İlan Kullanımı / Op. Dr. Burak Yücel
12.10-12.20 Tartışma
12.20-12.50 ITF İLAÇ UYDU SEMPOZYUM
Gebelikte ve laktasyonda mikro-beslenmenin nörogeneze etkisi
Moderatör: Doç. Dr. İbrahim Polat
Konuşmacı: Doç. Dr. Ali Gedikbaşı
12.50-13.50 Öğle Yemeği
13:50-15:20 VII. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Pelin Öcal, Doç. Dr. Ebru Çöğendez
13.50-14.10 İnfertil çiftin değerlendirilmesinde güncel durum. Açıklanamayan olgularda ilk basamak tedavi ne olmalı / Doç. Dr. Deniz Öztekin
14.10-14.30 Asherman ve myomda histeroskopik rezeksiyon. Y ve T kavitelerde rezeksiyon gerekir mi ? / Prof. Dr. Bülent Traş
14.30-14.50 İnfertil PCOS’lu olgularda CC/Aİ/Metforminde son durum / Uz. Dr. Tayfun Kutlu
14.50-15.10 Pelvik ağrı kliniği kuruluşu ve işleyişi / Prof. Dr. Erkut Attar
15.10-15.20 Tartışma
15.20-15.40 Kahve Molası
15:40-17:10 VIII. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Moşe Benhabib, Op. Dr. Belgin Devranoğlu
15.40-16.00 Uterin kavitenin değerlendirilmesi HSG/SİS/HSK / Prof. Dr. İsmail Çepni
16.00-16.20 Kişiye özel oral kontraseptif kullanımı / Prof. Dr. Sezai Şahmay
16.20-16.40 Over rezerv testleri? Neye yarar neye yaramaz? / Prof. Dr. Hacer Cavidan Gülerman
16.40-16.50 Tartışma
17.10-17.20 KAPANIŞ
 
SALON B
09.00-10.30 V. OTURUM
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ceyhun Numanoğlu, Doç. Dr. Volkan Ülker
09.00-09.20 Jinekolojik onkolojide fertilite koruyucu yaklaşımlar / Prof. Dr. Macit Arvas
09.20-09.40 Minimal invaziv cerrahinin jinekolojik onkolojideki yeri / Prof. Dr. Fırat Ortaç
09.40-10.00 GTN: güncel yaklaşım / Prof. Dr. Birol Vural
10.00-10.20 HPV aşılarında güncel durum / Prof. Dr. Mutlu Meydanlı
10.20-10.30 Tartışma
10.30-10.50 Kahve Molası
10.50-12.20 VI. OTURUM
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Zehra Meltem Pirimoğlu, Doç. Dr. Alev Atış Aydın
10.50-11.10 Erken ve geç IUGG’de tanı-takip-doğum / Doç. Dr. Ali Gedikbaşı
11.10-11.30 Postterm gebede doğum zamanlaması, indüksiyon yöntemleri. Başarısız indüksiyon kavramı ? / Doç. Dr Alev Atış Aydın
11.30-11.50 DK ikiz gebenin takibi, komplikasyonları, doğum zamanlaması, interval doğum / Doç. Dr. Mehmet Aytaç Yüksel
11.50-12.10 GDM: Tarama kime ve ne zaman, tedavi, doğum zamanlaması / Doç. Dr. Aytül Esmer Çorbacıoğlu
12.10-12.20 Tartışma
12.50-13.50 Öğle Yemeği
13.50-15.20 VII. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Salim Erkaya, Doç. Dr. Ayşe Ender Yumru
13.50-14.10 Preklampsi öngörü ve önleme / Prof. Dr. Rıza Madazlı
14.10-14.30 Gebede hipertansif hastalıkların (PE, E, HELLP) yönetimi / Prof. Dr. Yaprak Üstün
14.30-14.50 EDT-EMR yönetimi (previabl, periviabl gebelikler) / Doç. Dr. Gökhan Yıldırım
14.50-15.10 RH uyuşmazlığı: Her hastaya İCT istenmeli mi? Tanı, gebede rhogam ne zaman yapalım, İUT endikasyonu / Prof. Dr. Aykan Yücel
15.10-15.20 Tartışma
15.20-15.40 Kahve Molası
15.40-17.10 VIII. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cemil Akgül, Prof. Dr. Erdal Kaya
15.40-16.00 LSK’da dikkat edilecek noktalar, komplikasyonlar en aza nasıl indirilir / Prof. Dr. Yücel Karaman
16.00-16.20 LSK trokar giriş yerlerinin tayini ve giriş yöntemleri, hangi enerji modaliteleri nerelerde kullanılır / Doç. Dr. Nafiye Yılmaz
16.20-16.40 Genital anomlailerin son sınıflaması (ESHRE) ve tanıda nelere dikkat etmeli
Doç. Dr Murat Ekin
16.40-17.00 Ektopik gebeliklerin yönetimi / Doç. Dr. Veli Mihmanlı
17.00-17.10 Tartışma
17.10-17.20 KAPANIŞ
 
SALON C
13.50-15.20 Serbest Bildiriler
Başkanlar: Doç. Dr. Levent Yaşar, Op. Dr. Nadiye Duğan Köroğlu

 
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kadın Doğum Günleri, 10-11 Kasım 2017, İstanbul